Forum

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

AnthonyM Offline
#1 Posted : 18 August 2012 13:25:46(UTC)
AnthonyM

Rank: Administration

Joined: 04/08/2012(UTC)
Posts: 103
Man
United Kingdom
Location: London

Thanks: 9 times
Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)
Suggestion: (Think of your
- UserName,
- Password,
- Email you are going to use,
- Security Question/Answer
before you start the registration, write them down and keep your registration details in a safe place. Once prepared it will be easier for you to fill-in the registration form.)


You can begin your registration by clicking on either of the links ‘Register’.
Start your Registration Here

After you agree to the Forum Rules and Policies
Accept Forum Rules and Policies
you will be presented with the following screen:

Step 1
Register New User - Step 1

Enter all your details with care.
1.) First enter the Invitation Code is it was handed to you. It’s case sensitive.

2.) Chose your User name wisely.

3.) Type your chosen password. Non-alphanumerical characters (e.g. #@!$) are not required, but is good practice to be used.

4.) Enter valid Email. It’s going to be verified and used for your normal communications with the web portal.

5.) Enter your chosen pair Security Question/Answer. (e.g. Q: Favourite colour? – A: Blue)

6.) For prevention of automated intervention of our system we use CAPTCHA, which is quite common practise. Enter the code from the generated image as you see it. If any character is unclear for you regenerate new captcha image by clicking on ‘Generate New Image’ link.

If you have filled-in all correctly, by clicking on ‘Create User’ button you will create your account and you will be taken to the next screen:

Step 2
Register New User - Step 2

Choose your
1.) Country ... and
2.) Location

3.) Home Page is optional. This could be your personal website, you can advertise your business, etc. (EuroNudist.eu reserve the right to remove any inappropriate link at our own discretion.)

4.) Select the Time Zone you are in
5.) Tick ‘Automatically adjust clock for Daylight Saving Time? ‘ box, if it applies for you. (In most cases it does.)


When you click on ‘Save’ button, you conclude creating your account, but your account is still NOT active.

You will be presented with the following screen. In this point you can still ‘Continue’ browsing EuroNudist.eu as a guest, but you will NOT be able to login into the system.
Register New User - Step 2 - Continue

Step 3
It’s very important to check the email, you have entered and click on the link provided in order to activate your account.
Register New User - Step 3 - Email Content
(The link and the approval key on the picture are intentionally blurred for security purpose.)

Note: If you don’t receive the email validation email in a short time, check your SPAM filters for your email account. (If you don’t know how to do it, consult your Email service provider for assistance of your account configuration.)
It is IMPORTANT emails coming from EuroNudist.eu domain to remain white-listed and NOT blocked in order normal communication with our system to be preserved.

Please, be aware that sometimes the ‘Email Verification’ email can be delayed by email servers even for hours.
Once you click on the verification link in your email, you will be transferred again to Euronudist.eu website and on successful verification you will be presented with the following message.
Register New User - Step 3 - Approval Message

This will conclude you registration process and you will be able to login into our system and use all functionalities assign to your account.

(In case of error occurrence or any other problem, please make a note of the error message and contact us with details of how that error has occurred.)

Have Fun with EuroNudist.eu!!! OK

Edited by user 01 September 2017 18:23:16(UTC)  | Reason: Additions

AnthonyM Offline
#2 Posted : 18 August 2012 15:43:39(UTC)
AnthonyM

Rank: Administration

Joined: 04/08/2012(UTC)
Posts: 103
Man
United Kingdom
Location: London

Thanks: 9 times
Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)
(BG) - Упътване при първоначална регистрация в EuroNudist.eu

Препоръка:
(Предварително помислете за вашите
- UserName { Потребителско Име},
- Password { Парола},
- Email който ще използвате,
- Security Question/Answer {Въпрос/Отговор за сигурност}
преди да сте започнали самото регистриране, запишете ги и запазете информацията от регистрирането на сигурно място. Тази подготовка ще спомогне и за по-лесното попълване не регистрационната форма.)


Регистрацията може да започнете след като използвате линка ‘Register
Начало на Регистрацията

След като сте се съгласили на Форумните Правила (Forum Rules and Policies)
Приемане на Форумните Правила
вие ще достигнете до следната регистрационна форма:

Стъпка 1
 Регистрация – Стъпка  1

Моля, въвеждайте вашите детайли с внимание!

1.) Първо въведете Кода от Поканата (Invitation Code) точно по начина, който ви е предоставена с малки и главни букви.

2.) Въведете подходящо Потребителско Име (UserName).

3.) Въведете избраната от вас Парола (Password). Не-цифровите и не-буквените знаци (примерно: #@!$) не са задължителни , но е добре да ги използвате за да имате по-сигурна парола.

4.) Въведете валиден Емейл. Той ще бъде използван при проверка за валидност, активиране на вашия профил и нормалната комуникация с нашия интернет портал.

5.) Въведете избраните от вас двойка Въпрос/Отговор за сигурност. (Примерно - В.: Предпочитан цвят? - Отг.: Синьо).

6.) За да предпазим нашата система от автоматична злонамерена интервенция, ние използваме CAPTCHA, метод който се прилага масово в интернет. Въведете кода от генерираната картинка, който виждате. Ако не можете да разчетете някой от символите, генерирайте нова CAPTCHA картинка чрез използването на бутона ‘Generate New Image’.

Ако сте въвели всичко правилно след натискането на бутона ‘Create User’ вие ще създадете вашия профил и ще бъдете пренасочен към следваща регистрационна форма:

Стъпка 2

Регистрация – Стъпка  2
Тук избирате вашите
1.) Държава ... и
2.) Населено Място

3.) Въвеждането на 'Уеб Страница' не е задължително, но ако имате желание може да въведете личната си уеб страница, тази за реклама на вашия бизнес или на кауза която поддържате ...
(EuroNudist.eu си запазва правото да изтрива/премахва връзки към уеб страници, които сметне за неподходящи по наше усмотрение.)

4.) Изберете Времевата Зона (Time Zone) в която сте.
5.) Попълнете квадратчето ‘Automatically adjust clock for Daylight Saving Time? ‘, ако това се отнася за мястото където пребивавате. (А България има Лятно/Зимно Часово Време).

След натискането на бутона 'Save', вие ще сте приключили напълно със създаването на вашия профил, но това НЕ означава че вашия профил ще е активен за ползване.

В този момент вие ще сте в състояние да продължите ‘Continue’ разглеждането на EuroNudist.eu като гост, но все още НЯМА да сте в състояние да влезете (login) в нашата система.
Регистрация - Стъпка  2 - Продължи  (Continue)

Стъпка 3
Изключително важно е да проверите емейла, с който сте се регистрирали и кликнете на линка който е предоставен в този емейл за да се осъществи активирането на вашия профил.
Регистрация - Стъпка  3 - Съдържание на емейла  (Email Content)
(Линка и approval key умишлено са замъглени на картинката от съображения за сигурност, но разбира се във вашия реален емейл те няма да бъдат такива.)

ВАЖНО: Ако не получите въпросния емейл в кратко време, проверете SPAM филтрите за вашата емейл кутия. (Ако не знаете как да го направите ще трябва да се обърнете към компанията, която ви осигурява тази услуга за да получите информация как да контролирате тези настройки във вашия конкретен случай. )

Изключително ВАЖНО е емейлите идващи от нашия домейн EuroNudist.eu да се пропускат от въпросните SPAM филтри и да НЕ бъдат блокирани от тях, за да може вие да имате нормална комуникация с нашата система.

Моля, имайте в предвид, че понякога 'Емейла за Верификация' на вашия емейл може да не бъде получен след часове поради забавяне от страна на емейл сървърите.


След като кликнете на линка за валидиране от въпросния емейл, вие ще бъдете пренасочени към Euronudist.eu , където при сполучливо валидиране на вашия емейл адрес вие ще видите следното съобщение
Регистрация - Стъпка  3 - Съобщение за Успешнa Активация  (Approval Message)


С това ще приключи напълно процеса на регистрация и вие ще можете да влезете (login) в нашата система и да използвате всички функции, които са достъпни за вашия профил.


(В случай на грешка или някакъв друг проблем, моля отбележете си съобщението за грешка (error message) и с обяснение как се е достигнало до тази грешка се свържете с нас.)

Желаем ви много приятни моменти в EuroNudist.eu!!! OK

Edited by user 01 September 2017 18:29:11(UTC)  | Reason: Допълнения

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.